Laatst bijgewerkt:

Een gezin met een lagere school kind

Internationale onderzoeken die de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van donorkinderen hebben opgevolgd, stellen elke keer vast dat er eigenlijk geen noemenswaardige verschillen zijn tussen kinderen geboren na een medisch begeleide behandeling, na donorconceptie, na adoptie of na natuurlijke zwangerschap. Vele van de deelnemende donorkinderen waren echter nog niet ingelicht over de donorconceptie en verdere opvolging tot in de puberteit dient zeker nog te gebeuren.

Wanneer ouders beslissen om met hun kind te praten over de donorconceptie, zijn het vaak de moeders die het bespreken met hun kind(eren). Veelal zijn het ook de moeders, die instaan voor de communicatie binnen een gezin en die een soort spil zijn waarrond de emoties van het gezin geregeld/geleid worden. Kinderen van de lagere schoolleeftijd reageren over het algemeen op een niet–emotionele manier op het gegeven van de donorconceptie en nemen het eerder technisch op (‘ik zat in de vriezer’). Het gemis aan reactie van hun kind, maakt dat sommige ouders zich ontgoocheld voelen gezien ze zelf eerder wat zenuwachtig en ongemakkelijk waren en spanning voelen bij het vertellen. Na het vertellen zijn de meeste moeders wel opgelucht en trots dat er een begin is gemaakt. Anderzijds toont het geringe onderzoek bij kinderen zelf, dat bv. 7-jarigen nog maar zeer weinig begrijpen van de basis van donorconceptie.

Het is echter niet erg als jullie kind nog niet alles begrijpt. Kinderen pikken die stukjes op waar ze al mee verder kunnen en zullen daar vragen over stellen. Naarmate jullie kind opgroeit en zijn kennis groeit, zal hij/zij vanzelf meer en meer begrijpen. Samen bouwen jullie het verhaal geleidelijk verder op.

Ik vond het spannend, maar mijn kind reageerde eerder ‘laconiek’? Heeft hij het wel begrepen?

Voor vragen als ‘Zal mijn kind gepest worden omwille van de donorconceptie op school?’, ‘Waar vind ik informatie dat mij kan helpen te praten over de donorconceptie als mijn kind ouder wordt?’, en ‘Wat als ons kind het begint te vertellen aan anderen?’ verwijzen we naar:

  • Zie het punt Je kind informeren
  • Zie informatiebundel ‘het vertellen en erover praten 7-11 jaar’
  • Zie voorleesboeken voor kinderen in de Boekenlijst
  • Contacteer de vereniging als je vragen hebt op info@donorfamilies.be

Vorige pagina - Volgende pagina