Laatst bijgewerkt:

Voor professionelen en studenten

Tijdens heel onze weg van diagnose tot donorgezin worden we gesteund en begeleid door professionelen. Sommige van jullie zijn specifiek werkzaam in het fertiliteitsgebeuren (bv. fertiliteitsartsen, vroedvrouwen, embryologen,…) anderen komen ons tegen als ‘gezin’ (huisarts, kinderarts, leerkrachten, psychologen,…) of als student.

Het proces van donorconceptie betreft zeer specifieke informatie. Onze ervaring leert dat dit voor heel wat professionele hulpverleners nog vrij onbekend terrein is. Als hulpverleners wel vertrouwd zijn met het thema, gaat het vaak enkel over het medische luik van de donorconceptie en hebben ze minder ervaring met vragen rond het ‘gezinsleven’. Omdat ons verhaal niet stopt na een succesvolle zwangerschap, maar verder loopt in het dagelijks functioneren van ons gezin, willen we jullie op deze site ook op de hoogte brengen van vragen tijdens latere fasen en informatie bieden. Zo hopen we toekomstige ouders/koppels beter te helpen om een keuze te maken voor een donorbehandeling waar ze zich goed bij voelen, en hen te ondersteunen om uit te kunnen groeien tot een zelfzekere donorgezin.

We helpen graag aan de verspreiding van up-to-date informatie om zo de begeleiding van donorgezinnen te verbeteren. Je kan ons ook steeds mailen met verdere vragen.

Heb je als student verdere vragen, mail ons dan op info@donorfamilies.be met duidelijk volgende informatie:

Doel van je vraag, concrete vraag, instituut (school, universiteit, centrum) waar je aan verbonden bent, in welk vak/opleiding je vraag kadert…

en we helpen je zo snel mogelijk!

Vorige pagina