Laatst bijgewerkt:

Een gezin met een volwassen kind

Als jullie ouders zijn van een volwassen donorkind, behoren jullie tot de één van de eerste generaties van donorgezinnen in België. De medische, psychologische en maatschappelijke context waarin donorbehandelingen toen plaats vonden was heel anders. De kans is groot dat je destijds van artsen het advies kreeg om met niemand over de donorconceptie te spreken. Een advies dat wereldwijd gangbaar was in die tijd.

Of je nu het advies van jullie arts volgde of dat je toch verkoos om het aan je omgeving/kind te vertellen, velen geven aan ook als ouder van een volwassen donorkind geregeld nog eens te denken aan de donorconceptie. Dit kan zijn door eerder externe factoren bv. er is een meer open cultuur over vruchtbaarheidsbehandelingen in het algemeen, er zijn ook meer media-berichtgevingen over donorbehandelingen het laatste jaar, of gewoonweg iemand maakt een bepaalde opmerking die je doet terugdenken…. Maar ook jullie gezin heeft veranderingen meegemaakt, toen jullie begonnen zorgden en beslisten jullie voor een baby, ondertussen is jullie zoon/dochter een volwassen persoon, met ev. zelf al eigen kinderen. Je eigen perspectief verandert hierdoor soms. Ook vragen sommige zich af of ze de informatie over de donorconceptie alsnog willen vertellen (maar hoe dan?), of op een of andere manier willen nalaten voor hun kind(eren). Jullie zoon/dochter op latere leeftijd alsnog informeren is mogelijk, maar een degelijke voorbereiding is daarbij essentieel.

Als je op dit moment in je leven informatie zoekt op deze site, betekent dit waarschijnlijk dat je met vragen zit, voor uitdagingen staat. Wanneer niemand in je omgeving op de hoogte is van de ontstaansgeschiedenis van jullie gezin, je geen mogelijkheid tot uitwisseling van gedachten of ervaringen hebt, kan dit heel moeilijk zijn. Hier zoeken naar info kan een eerste stap vormen; spreek ons aan als je graag in contact komt met anderen of op zoek bent naar meer professionele begeleiding. Dat kan ook anoniem.

Vorige pagina - Volgende pagina