Laatst bijgewerkt:

Een gezin met een kleuter

Als jullie ervoor kiezen (of reeds gekozen hebben) om jullie kind te vertellen over de ontstaansgeschiedenis van jullie gezin, start je hier best mee op jonge leeftijd. Ideaal is wanneer jullie zoon/dochter nooit anders geweten heeft dan dat jullie een donorgezin waren. Internationaal wordt aangenomen dat dit makkelijker is voor de identiteitsontwikkeling, dan wanneer er een fase ‘voor & na’ is. ‘Op jonge leeftijd’ bedoelt men voor de leeftijd van 5 jaar. Sommige ouders ‘oefenen’ al in het vertellen als hun kind een peuter is of nog jonger, en proberen uit welke woorden voor hen het beste aanvoelen. Anderen beginnen op de leeftijd dat kinderen beginnen te vragen ‘waar baby’s vandaan komen’.

Indien het om de een of andere reden niet gelukt is, jullie kind op jonge leeftijd in te lichten, of je bent bv. later veranderd van mening dan is dit nog altijd mogelijk met de nodige voorbereiding.

Zie het vertellen als een proces en niet als een eenmalige mededeling. Het verhaal dat je vertelt over hoe jullie gezin ontstaan is, zal meegroeien met jullie kind, zijn woordenschat en vragen, en zijn mogelijkheden om de informatie te begrijpen. Voor alle concrete vragen m.b.t ‘Hoe het te vertellen?’, ‘Lichten we de kleuterjuf best op voorhand in of niet?’, ‘In ons gezin hebben de kinderen een verschillende biologische achtergrond’ (bv. biologisch eigen kinderen, een adoptiekind, een pleegkind,.) verwijzen we jullie naar

Vorige pagina - Volgende pagina