Laatst bijgewerkt:

Wie zijn wij?

Wij vormen een ondersteunend netwerk voor zowel families die kinderen kregen met de hulp van een sperma-, eicel-, embryodonor als voor koppels die een behandeling met donorgameten volgen of hier nog over nadenken.

In de lente van 2012 vond een eerste informatie-avond plaats over ‘Sterke donorgezinnen’. De bijeenkomst was georganiseerd in het kader van het eerste doctoraatsonderzoek in België naar de beleving van heteroseksuele koppels die kozen voor een behandeling met donormateriaal. Dit was een eerste bijeenkomst in België waar ervaringen tussen paren/ouders persoonlijk uitgewisseld werden en waar Ken Daniels, ervaren onderzoeker en hulpverlener op vlak van donorconceptie, zijn ervaringen toelichtte.

Alhoewel zo een eerste bijeenkomst zeker spannend was, was het tegelijkertijd ook een heel positieve ervaring: je was als koppel/ouder niet alleen, velen deelden dezelfde vragen en je verkreeg bijkomende informatie.

Uit deze bijeenkomst groeide de wens om opnieuw samen te komen en ervaringen uit te wisselen en daarop volgend werden nieuwe bijeenkomsten georganiseerd. Om de continuïteit van deze bijeenkomsten te voorzien ontstond stilaan het idee een vereniging op te richten. In de herfst van 2013 was het dan zover: vzw Donorfamilies was een feit.

De vereniging wil de belangen verdedigen van de families die ontstaan zijn met de hulp van een behandeling met donorgameten door: het bieden van informatie en advies aan (aanstaande) ouders, stimuleren van contacten tussen aanstaande ouders en donorfamilies, promoten van contacten met professionelen en het stimuleren van het maatschappelijk debat rond de thematiek van medisch begeleide bevruchting met donorgameten.

Door onze ervaringen te delen en ons te informeren over onderzoeksliteratuur, willen we koppels/ouders en de omgeving ondersteunen in de uitdagingen en vragen die iedereen tegenkomt wanneer je overweegt om je gezin te vormen (of hebt gevormd) met de hulp van eicel, sperma of embryodonatie. Vragen zoals:
Is je gezin vormen met hulp van een donor (eicel, sperma, embryo) een manier van familievorming die bij ons past?

  • Zal ik een band voelen en kunnen opbouwen met een kind dat genetisch niet verwant is met mij?
  • Hoe ervaren kinderen het om niet genetisch verwant te zijn met één van de/beide ouders?
  • Hoe kunnen we uitzoeken of het vertellen van de donorconceptie aan ons kind het juiste is voor onze familie?
  • Wanneer beginnen we best ons kind te vertellen over zijn oorsprong en hoe gaan we hierin best te werk?
  • Ga ik andere mensen inlichten buiten onze familie? Zo ja, hoe kan ik dit aanpakken?

Vzw Donorfamilies is een vereniging die geen subsidiëring ontvangt en volledig gefinancierd wordt door giften. De vereniging bestaat uit een bestuur, dat door een kerngroep ondersteund wordt, en waarin iedereen zich vrijwillig inzet. Daarbuiten zijn er nog leden van de vereniging die zich voor een specifiek activiteit inzetten(bv. gezinsdag organiseren, lokale contactpersoon zijn, …).We zoeken vrijwilligers die ons willen helpen in verschillende aspecten van de vzw: organiseren van activiteiten, ontwerp van posters, flyers en ander drukwerk, verder uitbouwen van de website, copywriting, opvolgen van de financiële zaken, vertalen Engels-Nederlands of Nederlands-Frans,… Wie zich geroepen voelt om ons een handje toe te steken, kan ons steeds contacteren via info@donorfamilies.be.

De vereniging wordt ook wetenschappelijk geadviseerd door haar samenwerking met een externe professionele adviseur, Astrid Indekeu klinisch psychologe – seksuologe, die tijdens haar doctoraat de beleving van koppels en ouders onderzocht voor, tijdens en na een donorbehandeling. Astrid Indekeu is evenees auteur van het boek 'Anders en toch gewoon - families na donorconceptie'. Alle informatie over dit boek kan je op die pagina vinden.

En tot slot zijn we heel blij (en trots) dat we ook internationale steun genieten door de expertise van internationale ouderverenigingen en ereleden.

We steunen graag correcte mediaberichtgeving. Beroepskrachten in het veld, die informatie-uitwisseling wensen, mogen ons steeds contacteren.