Laatst bijgewerkt:

Wat doen wij?

Ervaringen en kennis uitwisselen met anderen die in een gelijkaardige situatie zitten of deze reeds doorgemaakt hebben, kan een grote steun zijn wanneer je een donorbehandeling overweegt, in de behandelingsfase zit of later als je als gezin vragen hebt. De vzw Donorfamilies biedt de mogelijkheid om dit op verschillende manieren te kunnen doen.

Je kan als familie of individu lid zijn van de vereniging en deelnemen aan de activiteiten. Ieder beslist zelf in welke mate hij/zij actief lid is, of liever de activiteiten van de zijkant mee volgt en mee luistert.

Deel uitmaken van een groep van donorfamilies, geeft donorkinderen ook de mogelijkheid andere donorkinderen te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Contact met anderen

We hebben verschillende vrijwillige contactpersonen in Vlaanderen en Brussel. Indien je dit wenst brengen we je in contact met een ouder bij jou in de buurt.

Activiteiten

Jaarlijkse bijeenkomsten

Twee keer per jaar organiseert de vereniging een grotere bijeenkomst. Er is een gezinsdag waar informeel ervaringen kunnen uitgewisseld worden en een kindvriendelijke activiteit georganiseerd wordt.

Daarnaast is er ook een bijeenkomst georganiseerd rond een hoofdthema met sprekers en is er ook de mogelijkheid om in kleine discussiegroepen andere leden te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen over specifieke thema’s.

Deze bijeenkomsten ondersteunen en vergemakkelijken blijvende contacten en vriendschappen tussen ouders en kinderen.

Huiskamerbabbels

Eén keer per jaar zetten een aantal leden hun huiskamer open voor een intiem, besloten en veilige plek om samen te praten over gezinsvorming dankzij donorconceptie.

Deskundige ondersteuning

Specifieke vragen kunnen steeds aan de vereniging gesteld worden. Wij kunnen jullie vaak in contact brengen met anderen in gelijkaardige, specifieke situaties (bv. overweging van een donorbehandeling na een genetische erfelijke aandoening, na een kankerbehandeling, …) We kunnen jullie in contact brengen met hulpverleners/counselors die bekend zijn met donorconceptie. Ouders van volwassen donorkinderen die niet op de hoogte zijn van hun donorconceptie, alsook grootouders van donorkinderen, of ouder van koppels in behandeling kunnen ons ook contacteren. Mail ons op info@donorfamilies.be mailadres.

Informatiebronnen

  • De vereniging biedt informatie aan op de website;
  • Leden ontvangen een nieuwsbrief met artikels en commentaren, persoonlijke verhalen en verslagen over thema’s m.b.t. donorconceptie, nieuwtjes en onderzoeksresultaten.
  • De vereniging heeft een lijst met boeken/ films voor ouders en kinderen ter beschikking, overzicht van krantenartikels en televisiereportages.
  • Publicaties: er zijn een aantal boekjeste koop via de vereniging (zie boekenlijst).
  • De vereniging heeft contacten met verschillende onderzoekers en hulpverleners binnen en buiten de landsgrenzen met expertise in donorconceptie en met internationale donorouderverenigingen. Deze contacten houden ons op de hoogte wat er op andere plaatsen gebeurt op vlak van donorconceptie. Informatie die mogelijks ook interessant kan zijn voor Belgische families wordt aan jullie doorgegeven via de nieuwsbrief