Laatst bijgewerkt:

2023

Terugblik op 2022

Familiedag

In maart hebben we samen gewandeld in de prachtige bossen van Tervuren. Het was een leuk weerzien met (wens)ouders die we al verschillende jaren kennen, en een fijne ontmoeting met een aantal nieuwe (wens)ouders. Wandelen in de gezonde buitenlucht was een veilig alternatief voor een meer besloten activiteit, zo op het einde van deze zeer intense coronaperiode.

Het was voor ons ook een beetje als ontwaken uit een winterslaap. Nu de coronaperiode achter de rug is en de vzw al een aantal jaren bestaat, willen wij opnieuw scherper in beeld krijgen wat de noden zijn waarbij de vzw een rol kan spelen en hoe wij daarbij kunnen faciliteren. Het is zoeken naar manieren om een plaats te geven aan de uiteenlopende behoeftes van wensouders, gezinnen met heel jonge kinderen en gezinnen met al wat oudere kinderen. Een wandeling leek ons daarom op dit moment de meest passende activiteit. Het geeft ruimte om te praten en te connecteren met anderen op je eigen ritme en volgens je eigen behoeftes. Daarbij is het ons opgevallen dat we voldoende zorgzaam moeten zijn naar de oudere kinderen, nu zij de gesprekken en het verdriet steeds beter begrijpen.  

Hebben jullie hier ook een mening over? Of heb je zin om je schouders onder een ander soort activiteit te steken dan wat er nu voorzien wordt? Laat het ons weten! We maken graag ruimte voor jullie initiatieven. De vzw kan een platform zijn voor een brede waaier van diverse activiteiten.

POINT: beroepsvereniging van Belgische & Nederlandse fertiliteitscounselors

We zijn zéér tevreden dat dit jaar een Belgische-Nederlandse vereniging van fertiliteitscounselors is opgericht! https://www.pointnetwerk.nl

vzw Donorfamilies is een vzw van ervaringsdeskundigen. We trachten vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, maar soms voelen we dat we de nodige hulp of zorg niet kunnen bieden en er nood is aan professionele ondersteuning. Dankzij een uitgebreid netwerk kunnen we nu doorverwijzen naar degelijke professionele hulpverlening. 

Lezen en luisteren

Zaad zonder naam

In april verscheen het boek "Zaad zonder naam" waarin historica Tinne Claes een reconstructie van de geschiedenis van de Belgische spermabanken aan de hand van interviews met en over verschillende actoren: fertiliteitsarts, donor, wensouder, spermabank en donorkind. Zo schetst dit boek een persoonlijk en veelzijdig beeld, dat de nodige inzichten biedt om hedendaagse debatten en schandalen te begrijpen.
https://www.lannoo.be/nl/zaad-zonder-naam

Samen met De Standaard is een vierdelige podcast-reeks gemaakt over dit boek:
https://m.standaard.be/tag/podcast-zaad-zonder-naam

DNAzaten

In Nederland zijn er al een aantal schandalen geweest over het handelen van fertiliteitsartsen. Na Jan Karbaat kwam ook Jan Wildschut in 2021 in opspraak. Twee donorkinderen hebben het mooie initiatief genomen om een podcast-reeks te maken waarin ze verschillende halfzussen en -broers interviewen. Het is boeiend om oudere donorkinderen te horen!
https://www.dnazaten.nl

Torhout

In 2022 kende België ook een schandaal met wanpraktijken van een fertiliteitsarts. We publiceerden hierover een opiniestuk op onze website.

Begin januari 2023 kwam het bericht dat de zaak verjaard is en de arts niet voor de rechter moet verschijnen. We begrijpen dat er nog een aantal manieren zijn om duidelijkheid te krijgen over deze zaak, maar waren toch vooral geschrokken dat het afstammingsrecht hier direct werd gepasseerd. Ook al zijn de feiten verjaard, een eerlijke en open houding van de betreffende arts zou rust kunnen brengen. We wensen de donorkinderen veel sterkte toe.

Advies Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

In december verscheen er een nieuw advies van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek over de anonimiteit van spermadonatie. In het advies wordt er afgestapt van een verplichte anonimiteit en wordt een meersporenbeleid voorgesteld.

We zijn van mening dat het afstappen van verplichte anonimiteit zeker een goede zaak is. Echter, hoewel dit voorstel op het eerste gezicht heel interessant lijkt, schuilen er volgens ons toch een aantal serieuze adders in het gras.

Vanuit onze ervaring zijn wij voorstander van een systeem van zorgvuldig gescreende “open-profiel donoren”. Daarbij kunnen kinderen al naargelang hun leeftijd stapsgewijs informatie opvragen, uiteraard onder zorgzame, professionele begeleiding. Dat zou in feite de afschaffing betekenen van de strikte anonimiteit zoals die nu wordt opgelegd door de overheid en de medische wereld. En het zou onze kinderen de sleutels in handen geven om volgens hun eigen behoefte informatie op te vragen waar ze nood aan hebben.

Onze meer uitgebreide opinie hierover kan je lezen op onze website.

Vooruitblik

We kijken met open blik naar 2023. We hopen jullie in het nieuwe jaar te kunnen helpen in de connectie met lotgenoten.
Hou de website & de nieuwsbrief in de gaten!

Sara, Tamara, Katrien & David