Laatst bijgewerkt:

Een gezin met een puber

Twee vragen die ouders zich over het algemeen stellen wanneer ze vooruitdenken naar de puberteit zijn:

Wat als mijn kind zegt dat ik niet ‘de echte’ vader/papa/moeder/mama ben?

Ten eerste, ‘verwijten’ biologische eigen kinderen hun ouders ook van alles in de puberteit. Het is een gedrag dat past bij de ontwikkelingsfase die jullie kind doormaakt en waarin het een weg zoekt om los te komen van thuis en een zelfstandig individu te worden. In zo een fase zeggen ze dingen die al eens harder kunnen aankomen. Probeer voor ogen te houden dat - ook al komt het persoonlijk hard aan - het eigen aan de fase is. Tegelijk is het belangrijk ook aandacht te hebben voor je eigen grenzen hierbij, en hiervoor ook respect te vragen van de andere gezinsleden. Als je samen terugkijkt weet je dat jij de ouder bent. Jij bent diegene die steeds daar was, die aanmoedigde en troostte,.. Je kan dit ook bespreken met je kind op een rustiger moment.

Wat als mijn kind meer info over de donor wil? (en dit niet kan?)

Interesse of nieuwsgierigheid van jullie kind naar zijn/haar donor wil niet zeggen dat hij/zij je minder als vader/moeder waardeert of dat dit een teken is dat je band met je kind niet goed is. Het toont alleen interesse voor zijn/haar biologische herkomst in zijn/haar zoektocht naar zijn/haar identiteit. Het ene kind heeft daar wel interesse voor, het andere niet. Er is nog maar heel weinig onderzoek naar de ervaringen van jongeren zelf, en nog minder over de ervaringen van jongeren met een anonieme donor.

TIPS

Voor jongeren is het fijn om met anderen dan hun ouders te kunnen praten over de donorconceptie. Ideaal zijn het andere donorkinderen omdat die sneller gevoelens en vragen hierover begrijpen en herkennen. Heb je nog jonge kinderen als je dit leest, dan kun je je aansluiten bij de vereniging en meedoen aan de gezinsactiviteiten. Zo leert jullie kind spelenderwijs andere donorkinderen kennen, en is elkaar contacteren in de puberteit gemakkelijker.

Ook voor ouders kan de puberteit een woelige periode zijn, wissel ervaring en tips uit bij andere ouders in de vereniging.

Vorige pagina - Volgende pagina