Laatst bijgewerkt:

Familiedag 7 mei - Terugblik

Zondag 7 mei 2017 vond onze vierde familiedag plaats in het Fort in Wommelgem. Het was weer een geweldig geslaagde namiddag! We mochten zo'n 40-tal mensen verwelkomen. Niet alleen hebben onze kinderen fijn kunnen ravotten, tekenen, fietsen en steppen in de gangen van het fort, maar ook ouders en wensouders konden rustig een babbeltje doen met elkaar. Naast heel wat bekende gezichten van vorige events, waren er ook weer heel wat nieuwe ouders en wensouders die de weg naar onze vzw hebben gevonden. Voor velen van hen was het de eerste keer dat ze met lotgenoten konden praten. Iedereen heeft een uniek verhaal en achtergrond.

Zowel ouders die beroep deden op een eicel- of spermadonor, wensouders die een jarenlang traject van IVF of ICSI achter de rug hebben en nu donorconceptie overwegen, (wens)ouders die omwille van een genetische aandoening of medisch verleden geen kinderen kunnen krijgen, ... Een hele ondersteuning en vaak opluchting om te horen dat ondanks deze verschillende verhalen mensen met gelijkaardige vragen zitten, of zaten toen ze zelf nog vroeger in het traject stonden. Gaan we ons kindje wel graag zien? Gaat het als ons kind aanvoelen? Hoe reageerde de familie en vrienden? Tegen wie heb je over donorconceptie verteld? Kreeg je veel ondersteuning van het ziekenhuis, familie, vrienden, ...? Hoe ga je met anonimiteit om?

We zijn als vzw overtuigd van het belang dat zowel (wens)ouders als kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Een unieke kans voor (wens)ouders om verhalen, ervaringen en tips & tricks uit te wisselen. En minstens even belangrijk, ook de kinderen willen we hiermee een mogelijkheid bieden om vanaf jonge leeftijd andere kinderen te leren kennen. Kinderen die net als hen in hun gezinsvorming een gelijkaardig verhaal hebben. Daarom hebben we tijdens de familiedag gepolst of er interesse is om samen na te denken over hoe een korte gesprekssessie met de kinderen zou kunnen verlopen, een idee van een vorige familiedag. Vragen zijn o.a. vanaf welke leeftijd? wat kan er besproken worden? wat zouden ouders met hun kind reeds zeker hebben moeten aangehaald hebben? hoe kunnen we onze kinderen hiervoor voorbereiden? hoe zou nazorg kunnen aangeboden worden? wat zijn de verwachtingen voor de gespreksbegeleider? We hebben echter gemerkt dat de aanwezige kinderen over het algemeen jonger waren dan de vorige keer waardoor het voor de ouders wat te ver in de toekomst ligt. Ouders die hierover graag verder actief mee willen denken, mogen ons zeker contacteren op info@donorfamilies!

We willen graag ook enkele leden danken om ons te wijzen op deze locatie. Alle tips voor een fijne en betaalbare locatie voor een familie- of ouderdag zijn steeds welkom!

Feedback over de namiddag mag altijd gegeven worden op info@donorfamilies.be.